המלצות

הרב שלמה אבינר

"… כל מי שקשה לו מוזמן לפנות וכל מי שלבו רחב לעזור לאחיו בני ישראל מוזמן לתרום…"הרב צפניה דרורי

"הנני ממליץ בכל לב על פעולתכם לחלץ אנשים מחובות אדירים שנפלו עליהם, במיוחד התפעלתי על שהנכם מקפידים להיטיב – רק למוטבים כאלה שלקחו את האחריות המלאה על נפילתם"

הרב שמואל אליהו

"בזאת אני ממליץ על עמותת "מקימי – השער לכלכלה נבונה" בניהולו של ישראל ליבמן הפועלת במסירות רבה בהוצאת משפחות מסחרור כלכלי ע"י ייעוץ, הכוונה וסיוע כספי. מצווה גדולה לתרום ולסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה…"

הרב דב ליאור

"… הריני להמליץ על עמותת "מקימי"… כל מי שיש לו בעיה יוכל לפנות אליהם לקבלת עזרה במהירות ובצורה חיובית …"הרב יובל שרלו

"אני מבקש אפוא להמליץ על עמותת מקימי ועל דרכה המיוחדת, בפעולתה לשם שמים וכדי לסייע בדרך המעולה ביותר של הצדקה – הדרך המביאה את המשפחות לטיפול כולל ומקצועי במצוקתן, כדי שהן עצמן תהיינה מסוגלות להתפרנס ממעשה ידיהן…"

הרב שאר ישוב כהן זצ''ל

"מי שבכוחו לעזור ל'מקימי' ע"י תרומה נדיבה שהיא במדרגה העליונה של צדקה תבוא עליו ברכה"
הרב גדעון פרל זצ''ל

"בלב שלם אני יכול להמליץ לפנות לעמותת 'מקימי' על מנת לקבל את התמיכה והסיוע הדרוש…"הרב יעקב אריאל

"כשמכם כן אתם – מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, וכל המסייעים בכך יבורכו בברכת התורה: פתוח תפתח את ידיך לענייך ולאביונך בארצך… כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' בכל מעשיך ובכל משלח ידיך"

הרב יעקב שפירא

"עמותת מקימי נודעת בפעולותיה המבורכות… שתשרה שכינה במעשה ידיהם ויהי נעם ד' עליהם"הרב חיים דרוקמן זצ''ל

"עמותת 'מקימי' הינו ארגון שכולו חסד הפועל במסירות רבה, להוציא משפחות שנקלעו למשבר כלכלי על ידי יעוץ, הכוונה וסיוע כספי. בזה זוכים לקיים מצוות התורה 'וחי אחיך עמך'."

הרב זלמן ברוך מלמד

"גם אני מצטרף לקריאתו של הרב הגאון דב ליאור שליט"א ומאחל בהצלחה וברכה לכל המסייעים".


הרב אליקים לבנון

במשך עשור שנים, זכינו לכך שעשרות משפחות הועמדו על רגליהן ע"י הכוונה נכונה של היועצים הטובים של עמותת "מקימי". תרומה לעמותת "מקימי", היא סיוע שיש בו ממש, ומצווה גדולה!

הרב שלמה עמאר

לחברי הארגון ולכל התורמים והמסייעים לו, שחפץ ה' בידם יצלח ויזכו לסיעתא דשמיא ולעזור ולסייע…