בזאת אני ממליץ על עמותת מקימי – השער לכלכלה נבונה

בניהולו של ישראל ליבמן הפועלת במסירות רבה בהוצאת משפחות מסחרור כלכלי על ידי ייעוץ, הכוונה וסיוע כספי.

מצווה גדולה לתרום ולסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה, לחזקם ולאצמם על מנת להגביר את פעילותםהמבורכת לשיקום משפחות בישראל.

וכל התורמים יתברכו בכל הברכות שבתורה ויזכו לעושר וכבוד לאורך ימים ושנים ולכל מילי דמיטב.

בברכת תזכו למצוות

 

שמואל אליהו