ב"ה כ"ז שבט התשע"א (1.2.11)

את אחי אני מבקש

בואו ונחזק טובה למר ישראל ליבמן נ"י על יוזמתו להקים את עמותת "מקימי" במטרה לעזור למשפחות הנמצאות במצוקה עקב ניהול כושל של משק ביתם ועל ידי טיפול אישי ובסיוע אנשי מקצוע מצילים אותן ממש ברגע האחרון מאסון ובונים אותן מחדש.

על כן כל מי שמכיר משפחה הנמצאת במצב כזה מתבקש להפנותה אל עמותת "מקימי" לקבלת עזרה מקצועית וסעד מידי – ובעזרת השם יקיימו מצוה גדולה של הצלת נפשות. כמו כן מי שבכחו לעזור ל"מקימי" על ידי תרומה נדיבה למשימה קדושה זו – שהיא במדרגה העליונה של צדקה, להעמיד על רגליהם את הנזקקים לכך ולמניעת התמוטטות חלילה – תבוא עליו ברכה.

יהי רצון שזכות אביו הגדול של מייסד "מקימי" – הלא הוא הרב הגאון הצדיק רבי מנחם ליבמן זצ"ל, מעמודי התווך של הלוחמים לתורה ובנין ארץ – ישראל הגדולה והשלמה – תעמוד לו, שתשרה שכינה במעשי ידיו ויזכה לברכה והצלחה בעבודת הקודש ויקוים בו והיה משעה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם.

כנפש המברך באהבה

הכותב וחותם לכבוד התורה העם והארץ,

הרב שאר-ישוב כהן

רבה הראשי לחיפה

 

החופעיה"ק חיפה ת"ו