"כשמכם כן אתם – מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, וכל המסייעים בכך יבורכו בברכת התורה: פתוח תפתח את ידיך לענייך ולאביונך בארצך… כי בגלל הדבר הזה יברכך ה בכל מעשיך ובכל משלח ידיך"