בס"ד י"ז באדר ראשון תשע"א

המלצה

בשנים האחרונות זכינו כי קמו כמה ארגוני סיוע שונים למשפחות במצוקה המבקשות לגאול את המשפחות ממצוקתן בעבודה ארוכת טווח, שתעמיד את המשפחות על הרגליים שלהן עצמן, ולהביא לכך שלא תזדקקנה עוד לעמותות חסד. חלק מהעמותות מנסות למנוע מראש את הנפילה, וחלק מציעות תוכנית הבראה משפחתית בצורות שונות ועם דגשים שונים.

אחת מעמותות אלו היא עמותות מקימי אשר פיתחה דרך משלה לסייע למשפחות שונות. ישבתי עם מנהל העמותה שהציג בפניי את עקרונות העמותה, ואת העובדה שעמותת מקימי מתקיימת בצד עמותות נוספות, ולצערנו רחב המקום לסיוע, ועל כן יש מקום לעמותות שונות ולגישות שונות.

אני מבקש אפוא להמליץ גם על עמותת מקימי ועל דרכה המיוחדת, בפעולתה לשם שמים וכדי לסייע בדרך המעולה ביותר של הצדקה – הדרך המביאות את המשפחות לטיפול כולל ומקצועי במצוקתן, כדי שהן עצמן תהיינה מסוגלות להתפרנס ממעשה ידיהן, וגדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. יישר כוחה של עמותה זו, וזכות גדולה היא לסייע למעשה צדקה זה.

יובל שרלו