לאחינו בני ישראל,

הרבה שלום וברכת ד'!

הנני ממליץ בזה לסייע לעמותת החסד "מקימי – השער לכלכלה נבונה" בניהולו של ישראל ליבמן הי"ו

עמותת "מקימי" הינו ארגון שכולו חסד הפועל במסירות רבה, להוציא משפחות שנקלעו למשבר כלכלי על ידי ייעוץ, הכוונה וסיוע כספי. בזה זוכים לקיים מצות התורה "וחי אחיך עימך".

מצוה גדולה לתרום בעין יפה לארגון זה, לחזקו ולאמצו בכדי להגביר את פעילותו המבורכת למען שיקום משפחות רבות בישראל.

 

כל התורמים בודאי יתברכו מן השמים, ויזכו לכל מילי דמיטב.

 

בברכת התורה והארץ

חיים דרוקמן