בס"ד

יב שבט תשע"א

לציבור הדתי לאומי

הריני להמליץ בזה על עמותת "מקימי", שלפעילותה המבורכת התוודעתי לאחרונה.

עמותה זו שמה לה למטרה לעזור ולסייע למשפחות מהציבור הדתי –לאומי, בעיקר בייעוץ ובהכוונה נבונה של ניהול חיי המשפחה על מנת שיוכלו לעלות על דרך המלך.

על כן כל מי שיש לו בעיה יכול לפנות אליהם לקבלת עזרה במהירות ובצורה חיובית.

יבורכו העומדים בראש העמותה וכן המסייעים והתורמים למשימה קדושה זו למען חיזוק המשפחות ובניינן לטובת עמנו וארצנו הקדושה.

החותם לכבוד התורה,

 

דוב ליאור