לכבוד ר' ישראל ליבמן הי"ו

מנכ"ל עמותת "מקימי"

בית אל ת"ו

שלום רב,

התרשמתי מאד לחיוב מיוזמתך להקים העמותה "מקימי" – השער לכלכה נבונה" – הפועלת בראשותך בסיוע למשפחות במשבר כלכלי קשה במיוחד בקרב הציבור הדתי-לאומי בישובים ביו"ש ובערים לפי הביקוש. התרשמתי מהגישה החמה והעניינית של המנכ"ל, י. ליבמן מהנסיון שצבר במשך שנים בעבר מעבודתו ב"פעמונים" ומהשיטה שפיתח ונלע"ד שמתאימה מאוד למידת החסד שבתורה ובלב שלם אני יכול להמליץ לכל משפחה כנ"ל לפנות לארגון "מקימי" על מנת לקבל את התמיכה והסיוע הדרוש .

ברכתי תלווה את המנכ"ל ועוזריו וה" עימם בכל אשר יעשו.

בברכה,

 

ג. פרל