המלווים שלנו

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - ישראל ליבמן

ישראל ליבמן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אבי זיני

אבי זיני

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה מיכל

תמר מיכלסון

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מירי אידל רינת

מירי אידל רינת

יוסי בן-דוד

גילעד נוימן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אברהם לוי

אברהם לוי

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - זיווה אליהו

זיוה אליהו

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה גדליה

גדליה גובר

עמותת מקימי - הדרך לכלכלה נובנה - צוות המלווים

אברהם מרציאנו

אבישלום לדני

אייל בוצחק

עמותת מקימי - הדרך לכלכלה נובנה - צוות המלווים

עמרם הוכשטיין