המלווים שלנו

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - ישראל ליבמן

ישראל ליבמן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אבי זיני

אבי זיני

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה מיכל

תמר מיכלסון

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מירי אידל רינת

מירי אידל רינת

יוסי בן-דוד

גילעד נוימן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אברהם לוי

אברהם לוי

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - זיווה אליהו

זיוה אליהו

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה גדליה

גדליה גובר

עמותת מקימי - הדרך לכלכלה נובנה - צוות המלווים

קובי צחי

עמותת מקימי - הדרך לכלכלה נובנה - צוות המלווים

אבישלום לדני

אביאל אריה ליבמן

בקשת סיוע

גם אני רוצה לקבל כל חודש בחינם למייל טיפים ומאמרים - שיעזרו לי להתנהל נכון כלכלית!