כלי מקימי לניהול תקציב המשפחה

אחרי 10 שנות פעילות בהן פיתחנו מתודות מצליחות לניהול תקציב משפחה אפקטיבי. ישבנו ופיתחנו מערכת מתקדמת לניהול תקציב המשפחה בטלפון החכם ובמחשב שלכם. אלפי המשפחות בהן אנחנו מטפלים כבר מקבלים בתקופה הקרובה בהדרגה גישה לשימוש במערכת. גם אתם יכולים!

זה פשוט! אתם מבקשים גישה, מקבלים SMS לאחר הקמת החשבון האישי שלכם – מקליקים, מתחברים ומנהלים את החיים הכלכליים שלכם נכון.
  גם אתם יכולים כבר עכשיו להתנהל בצורה נבונה –  לעתיד כלכלי טוב יותר . 🙂

על מנת להתחבר יש לבקש ממלווה המשפחות שלכם \ כאן בטופס – הקמת משתמש אפליקציה אישית. 

במידה וכבר הקימו לכם אפליקציה על בסיס מזהה דוא"ל תוכלו להקליק על שם המלווה שלכם כאן למטה לצפות בסרטון ההדרכה ולהתחבר. >>>>>>

על מנת להתחבר יש לבקש ממלווה המשפחות שלכם \ כאן בטופס - הקמת משתמש אפליקציה אישית.

במידה וכבר הקימו לכם אפליקציה על בסיס מזהה דוא''ל תוכלו להקליק על שם המלווה שלכם כאן למטה לצפות בסרטון ההדרכה ולהתחבר. >>>>>>

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - ישראל ליבמןאם הנכם נמצאים בליווי אצל ישראל, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י ישראל בלבד לחצו כאן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אבי זיניאם הנכם נמצאים בליווי אצל אבי, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י אבי בלבד לחצו כאן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - זיווה אליהואם הנכם נמצאים בליווי אצל זיוה, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י זיוה בלבד לחצו כאן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מירי אידל רינתאם הנכם נמצאים בליווי אצל מירי, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י מירי בלבד לחצו כאן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה גדליהאם הנכם נמצאים בליווי אצל גדליה, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י גדליה בלבד לחצו כאן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה מיכלאם הנכם נמצאים בליווי אצל תמר, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י תמר בלבד לחצו כאן

אם הנכם נמצאים בליווי אצל יוסי, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י יוסי בלבד לחצו כאן

אם הנכם נמצאים בליווי אצל גילעד, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י גילעד בלבד לחצו כאן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אברהם לויאם הנכם נמצאים בליווי אצל אברהם, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י אברהם בלבד לחצו כאן

אם הנכם נמצאים בליווי אצל אבישלום, ונפתח עבורכם חשבון חדש לאפליקציה באמצעות מזהה הדוא"ל שלכם (במידה ולא לחצו כאן) תוכלו כבר עכשיו לצפות בסרטון ההדרכה להתחברות, ולאחר מכן ללחוץ על קישור ההורדה של האפליקציה מתחת לסרטון ולהתחבר. *אם הנכם מלווים ע"י מלווה אחר.ת, יש להיכנס דרך הקישור המופיע בכרטיס של אותו.ה המלווה.

להורדת האפליקציה למשפחות המלוות ע"י אבישלום בלבד לחצו כאן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - ישראל ליבמן

ישראל ליבמן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אבי זיני

אבי זיני

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה מיכל

תמר מיכלסון

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מירי אידל רינת

מירי אידל רינת

יוסי בן-דוד

גילעד נוימן

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - אברהם לוי

אברהם לוי

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - זיווה אליהו

זיוה אליהו

עמותת מקימי - כלכלה נבונה - המלווים שלנו לדרך נכונה בכלכלה - מלווה גדליה

גדליה גובר

עמותת מקימי - הדרך לכלכלה נובנה - צוות המלווים

קובי צחי

עמותת מקימי - הדרך לכלכלה נובנה - צוות המלווים

אבישלום לדני

יצירת קשר

פניה אליכם

עמותת מקימי הינה עמותה חברתית ללא מטרות רווח הפועלת לסייע למשפחות אשר נקלעו למצוקה כלכלית ומשפחתית. אנו מספקים למשפחות ייעוץ מקצועי, הכוונה וסיוע בכדי שיוכלו לעמוד מחדש על הרגליים ולקחת אחריות ועצמאות בניהול חיים כלכליים ומאוזנים.

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. המידע באתר “מקימי” הוא כללי ואינו מידע מחייב ו”מקימי” אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, פיננסי, מקצועי במקימי או מחוצה לו או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

ממעמקים- סיפור בהמשכים

מה עושה אב משפחה כשהוא מבין שהוא בתסבוכת כלכלית?הוא מתעד ביומן אישי את מחשבותיו וחושף צוהר לסערה המתחוללת בחייו ובחיי משפחתו

בחנוכה הזה אתם יוצאים מחושך לאור

אולפן סרוגים| שתי יועצות כלכליות של עמותת מקימי התארחו באולפן וסיפרו על היציאה מהחושך של בעיות כלכליות, לאור של איתנות פיננסית. גם אתם יכולים להיות

בקשת סיוע